Varför blir det krig?

2022-12-09

Ett krig förs vanligtvis av ett land eller en grupp av länder mot ett annat för att uppnå ett mål med hjälp av våld. Krig kan också utkämpas på hemmaplan, t.ex. ett inbördes krig eller ett revolutionärt krig.

Kriget i Ukraina som började i början av 2022 efter att Ryssland börjat invadera landet, är den konflikt som de flesta människorna här i Europa upplevt på nära håll. Anledningen till varför detta krig bröt ut är komplicerad. Dessa två länder har haft en långt löpande konflikt mellan varandra, som delvis har gällt om området som kallas Krim. Detta område togs över av Ryssland 2014 mot Ukrainas vilja, och sedan dess har förhållandet mellan dessa två länder bara blivit sämre.

Men vilka fler anledningar till krig finns det? Ja, sanningen är att det det kan finnas många olika motiv till varför länder eller grupper krigar mot varandra. Det kan vara av politiska skäl, t.ex. att ett land försöker ta över ett annat, det kan vara av ekonomiska skäl, t.ex. att två länder konkurrerar om resurser, eller det kan till och med vara av religiösa skäl, om två grupper har olika trosuppfattningar.

Krig för ekonomiska skäl

Krig startar ofta på grund av att ett land vill kontrollera ett annat lands rikedomar. Även om det uttalade målet för kriget presenteras för allmänheten som något mer ädelt, finns det vanligtvis ett ekonomiskt skäl som ligger bakom de flesta konflikter, även om andra skäl för kriget anges.

I förindustriell tid kunde ett krigförande samhälle ha som mål att vinna ädelmetaller som guld och silver, eller djur som boskap och hästar. Numera krigar människor för naturresurser som olja och mineraler eller för tillverkade varor.

Enligt vissa specialister kommer vi i takt med att världens befolkning växer och de grundläggande resurserna blir sällsynta eventuellt börja se konflikter utkämpas om allt viktigare nödvändigheter som vatten och mat också.

Krig om territorium

Länder för också krig om territorium, vilket kan vara av ekonomiska skäl (t.ex. för att få tillgång till resurser) eller av politiska skäl (t.ex. för att öka landets storlek). I vissa fall kan två länder göra anspråk på samma landområde, medan ett land i andra fall vill ta över ett annat lands territorium.

Kriget i Ukraina började delvis på grund av att Ryssland ville ta kontroll över Krim, som är ett strategiskt område med en viktig rysk flottbas. Ukraina vill dock också ha Krim som en del av sitt territorium, så konflikten mellan dessa två länder fortsätter.

Krig om politisk makt

En annan vanlig orsak till krig är önskan om politisk makt. Ett land kan vilja ta över ett annat land för att få sin politiska makt, eller så kan två grupper inom samma land vilja få kontroll över regeringen.

Kriget i Syrien är ett exempel på en konflikt som startade av politiska skäl. Den syriska regeringen, som leds av president Bashar al-Assad, bekämpas av olika rebellgrupper som vill störta Assad och ta kontroll över landet.