Vanliga misstag vid fasadmålning

2024-05-03

Fasadmålning är en viktig del i underhållet av ett hus och kan ha stor inverkan på både byggnadens livslängd och utseende. En del fastighetsägare stöter dock på problem under målningsprocessen, något som kan medföra onödiga kostnader och extra arbete.

För att undvika de vanligaste misstagen är det viktigt att förbereda sig väl och ha kunskap om rätt tekniker och material. Läs vidare för att ta del av några av de vanligaste misstagen vid fasadmålning.

Du glömmer att ansöka om bygglov

När du planerar att måla om fasaden på ditt hus är det viktigt att komma ihåg att detta kan krävas bygglov. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda områden där förändringar i fastighetens utseende kan strida emot rådande detaljplaner.

Innan du påbörjar fasadmålningen bör du därför alltid kontakta din kommun för att försäkra dig om vilka regler som gäller. I vissa fall kan det vara så att inget bygglov krävs men det är bättre att vara på den säkra sidan och kontrollera detta i förväg.

Otillräcklig förberedelse av fasaden

För att uppnå ett lyckat resultat är det väldigt viktigt att ha en noggrann förberedelse av fasaden som ska målas. Det är inte ovanligt att förberedelserna förbises eller utförs på ett bristfälligt sätt vilket kan leda till att det slutliga resultatet blir långt ifrån önskvärt. För att fasaden ska kunna ta emot den nya färgen på bästa sätt krävs det att all gammal färg som flagnar eller sitter löst avlägsnas.

Efter att den gamla färgen är borttagen är det viktigt att fortsätta med en grundlig rengöring av fasaden. Smuts kan förhindra att den nya färgen fäster ordentligt och bör därför avlägsnas. När fasaden är ren och torr är det dags att inspektera den för eventuella skador som sprickor eller liknade. Dessa bör repareras innan det är dags för själva målningen.

Målning under olämpliga väderförhållanden

Att välja rätt tidpunkt för fasadmålning är avgörande för ett lyckat resultat. Ett vanligt misstag är att påbörja målningsarbetet under fel väderförhållanden. Regn och direkt solljus är två faktorer som kan ha negativ inverkan på målningsprojektet. Om du målar när det regnar riskerar färgen att inte fästa ordentligt på underlaget vilket kan leda till att den börjar flagna och att mögelbildning uppstår. Det är lika viktigt att undvika att måla i direkt solljus eftersom det kan orsaka att färgen torkar för snabbt.

För att undvika dessa problem bör du planera fasadmålningen till en period då väderprognosen visar på torrt och milt väder. Idealiska förhållanden för fasadmålning är en lätt molnighet och temperaturer som varken är för höga eller för låga. Det ger färgen tillräckligt med tid att torka och binda till underlaget utan att påverkas negativt.

Överskattning av egen förmåga

Många husägare gör misstaget att överskatta sin egen förmåga vilket kan resultera i ett mindre tillfredsställande resultat och i värsta fall skador på fasaden. Det är viktigt att erkänna sina begränsningar och förstå att vissa moment kan vara för komplexa för den oerfarne.

Om du känner dig osäker på din förmåga att genomföra t.ex. genomföra en fasadmålning Stockholm (eller någon annanstans i landet) bör du överväga att anlita en kunnig och erfaren målare. De har den erfarenhet och expertis som behövs för att säkerställa ett högkvalitativt resultat. En målarfirma kan hjälpa dig med allt från val av rätt färg till korrekt applicering och efterbehandling.

Felaktig färgtjocklek vid målning

Ett annat vanligt misstag vid fasadmålning är att applicera färgen i fel tjocklek. Målar man för tunt riskerar man att inte täcka fasadens alla ytor vilket kan resultera i ett fläckigt resultat.

Å andra sidan är det inte heller bra att måla för tjocka lager. Alldeles för tjocka färglager kan rinna, vilket leder till bildandet av ojämna lager som försämra fasadens utseende och jämnhet. Dessutom kan tjocka färglager leda till längre torktider och ökad risk för att smuts och damm fastnar på ytan innan färgen har hunnit torka ordentligt. För att undvika dessa problem är det viktigt att följa tillverkarens rekommendationer för färgens applicering.