Vad händer egentligen med elpriset?

2022-11-28

Elpriserna har varit rekordhöga under den senaste tiden, och en hel del människor i Sverige är oroliga över vilka elpriser vi kommer att få se i vinter. Det finns ingen som med ful säkerhet kan förutspå framtiden, men det finns goda tecken på att priserna kommer att fortsätta att stiga.

Varför har elpriserna stuckit iväg så pass mycket som de har gjort? Det finns några faktorer som kan påverka elpriserna, till exempel väderförhållanden, mängden el som produceras och hur stor efterfrågan på el är.

I Sverige har vi mycket förnybar energikällor, som vattenkraft, vilket innebär att våra produktionsnivåer kan vara ganska varierande. Det är dock en hel del andra faktorer som spelar spelar en roll för elpriset.

Minskad produktion här i Sverige

En av de främsta orsakerna till att elpriserna har varit höga under den senaste tiden är den minskade produktionen här i Sverige. Många av våra kärnkraftsreaktorer är för närvarande nerlagda, vilket såklart har lett till en minskad elproduktion.

Kärnkraftverken brukar stå för en stor del av vår el, så när de inte är igång, har det haft en stor inverkan på elpriserna. Dessutom genomgår flera av våra vattenkraftverk för närvarande underhåll, vilket också har bidragit till de minskade produktionsnivåerna.

Elbrist i Europa

En annan faktor som har bidragit till de höga elpriserna är elbristen i Europa, till följd av konflikten spänningarna mellan Ryssland och Ukraina, vilket lätt till gasleveranser från Ryssland stängts av helt och hållet. Och eftersom att många länder i Europa får sin el från rysk gas, har detta inneburit elbrist i många europeiska länder.

Dessa länder har därför behövt köpa el från bland annat Sverige, vilket har ökat priserna på el här i Sverige också.

Vind- och vattenkraft är beroende av vatten och vind

Slutligen är det värt att notera att både vind- och vattenkraft är beroende av väderförhållanden. Och eftersom Sverige som sagt har mycket förnybara energikällor påverkas vi såklart av detta.

Om det blåser lite eller inte alls kommer det att produceras mindre el från vindkraft. Och om vattennivån i våra floder är låg kommer det att produceras mindre el från vattenkraft. Detta har varit fallet i sommar, vilket också har bidragit till de höga elpriserna.