Vad behöver man tänka på innan man skaffar solceller?

2024-06-30

Solceller har blivit allt mer populära de senaste åren när fler hushåll vill bidra till en hållbar energiförsörjning. Att installera solceller på sitt tak är ett sätt att både minska sin miljöpåverkan och sänka elkostnaderna långsiktigt.

Innan man fattar beslutet att investera i solceller finns det dock flera viktiga aspekter att överväga. Placeringen av bostaden, takytans utformning och riktning, vilken sorts solceller som är lämpligast samt kostnader och återbetalningstider är några av de faktorer man bör ta hänsyn till.

Takets skick

Innan solpaneler installeras är det viktigt att se över takets skick och återstående livslängd. Panelerna förväntas ligga kvar och generera el i minst 25-30 år, så taket bör hålla under motsvarande tid för att undvika merarbete och extrakostnader.

Ett tak i dåligt skick kommer sannolikt behöva bytas ut inom en relativt snar framtid, vilket både ger en kostsam renovering och innebär att panelerna måste tas ner tillfälligt. Det finns risk att panelerna skadas vid demontering/montering, och den uteblivna elproduktionen under renoveringsperioden påverkar återbetalningstiden negativt.

Kontrollera om du behöver bygglov

De flesta standardinstallationer av solceller på en- och tvåbostadshus kräver inte bygglov i Sverige. Solpanelerna räknas som en del av byggnaden och omfattas av det generella undantaget från bygglovsplikt för mindre tillbyggnader. Det finns dock vissa undantag där bygglov kan krävas, exempelvis om din fastighet ligger inom ett område med kulturhistorisk betydelse. I dessa fall

För att vara på den säkra sidan är det bäst att i ett tidigt skede kontakta din kommun och beskriva din planerade solcellsanläggning. De kan då meddela om det krävs bygglovsansökan för just din fastighet, och i dessa fall kommer du behöver lämna in bygglovsritningar som en del av ansökningsprocessen.

Om ditt tak har bra förutsättningar för solceller

Utöver att kontrollera takets allmänna skick finns det några andra viktiga förutsättningar man bör titta närmare på för att avgöra om taket är lämpligt för solceller. Skuggning, taklutning och takriktning spelar alla stor roll för hur effektivt solpanelerna kan absorbera solljus och omvandla det till el.

Skuggor från träd, master, skorstenar eller intilliggande byggnader minskar kraftigt solcellernas kapacitet. Endast en liten skugga på en liten del av panelerna kan sänka elproduktionen markant. Undersök noga från olika vinklar om delar av taket ligger i skugga under olika tider på dagen och årstider. Skuggiga tak bör därmed undvikas.

Den optimala lutningsvinkeln på panelerna varierar något beroende på geografiskt läge, men brukar ligga mellan 30-45 grader i Sverige. Takriktning i syd, sydöst eller sydväst är det optimala för att maximera instrålningen mot solpanelerna under årets gång i våra breddgrader.

Jämför flera leverantörer

När du har utrett alla praktiska förutsättningar för att installera solceller är nästa steg att börja jämföra offerter från olika leverantörer. Det kan vara värt att få priser från flera olika aktörer för att få ett så bra underlag som möjligt att fatta beslut på.

Begär offerter med detaljerad specifikation på vilka paneler, växelriktare och övrigt material som ingår. Kontrollera att leverantören är certifierad för solcellsinstallationer och att panelerna är testade och godkända för det svenska klimatet. Jämför även garantitider, serviceavtal och finansieringsalternativ som erbjuds.

För att hitta aktörer kan du söka runt på nätet, prata med vänner och familj, samt läsa recensioner om olika aktörer. Detta är något vi kan rekommendera oavsett var i landet du bor, men låt oss ta ett konkret exempel: om du bor i Mora kan du t.ex. googla på ”solceller Mora” för att hitta företag i ditt lokalområde, och därefter kan du läsa på om dem och sen kontakta dem om de verkar vara en lämplig aktör.