Kommer artificiell generell intelligens någonsin att existera? 

2023-03-26

Många människor drömmer om en framtid där artificiell generell intelligens (AGI) är en realitet. I science fiction-filmer ser vi ofta avancerade robotar som kan tänka och agera på egen hand, och många tror att denna framtid inte är alltför avlägsen. Det finns dock också många som är skeptiska till möjligheten att AGI som vi ser den i film någonsin kommer att existera i verkligheten.

Så vad säger experterna? Det råder delade meningar. Vissa anser att det är möjligt att skapa artificiell generell intelligens som kan kopiera eller till och med överträffa mänsklig intellekt och känslor. Andra anser dock att detta helt enkelt inte är möjligt, åtminstone inte med den teknik som vi har tillgång till i dag.

En sak som de flesta experter dock är överens om är att det skulle vara en otroligt komplex uppgift att skapa en artificiell generell intelligens kapabel till att känna känslor precis som vi människor.

Att skapa en maskin som kan tänka, känna och agera som en människa är något som vi kanske inte kommer att kunna uppnå inom den närmaste framtiden, men frågan är när och om vi överhuvudtaget någonsin kommer att kunna skapa verklig artificiell intelligens. Det kan bara framtiden utvisa.

Det finns redan AI (men inte AGI)

Tro det eller ej, men det redan idag flera olika former av AI. Det används i allt från sökmotorer till självkörande bilar. Dessa AI-system är dock fortfarande mycket begränsade i sin förmåga och är långt ifrån att kunna tänka och känna som människor (dvs de är inte AGI).

AI:n som vi använder oss av idag är redan väldigt kraftfull, men den är inte i närheten så som avancerade AI-system porträtteras i filmer och tv-serier. För att AI med ett intellekt likt oss människor verkligen ska kunna existera måste den kunna tänka och känna som oss. Detta är något som forskarna fortfarande arbetar med och det kan dröja många år innan vi får se något likt detta.

Vad talar för att AGI kommer finnas i framtiden?

Det var nog ingen som kunde förutspå att internet skulle bli så stort som det är i dag. Den tekniska utvecklingen fortsätter att gå framår för varje år som går, och trots att teknik för att skapa en AGI med ett intellekt som människor inte är möjligt idag, så finns det inget som säger att framtida utveckling inom tekniken kommer kunna göra det.

I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir möjligheten att skapa verklig AGI alltmer sannolik. Så även om vi inte har något sådant i dag finns det en god chans att riktig artificiell intelligens kommer att existera någon gång i framtiden.