Fördelar med att skaffa en laddstolpe hemma

2024-03-06

I takt med elbilarnas ökande popularitet står allt fler inför valet att installera en egen laddstolpe hemma. Det finns en rad fördelar med detta, och inte minst för att underlätta vardagen för elbilsägare.

En laddstolpe innebär en bekväm och säker laddning som är tillgänglig dygnet runt, vilket kan bidra till en smidigare bilanvändning. En egen laddstolpe är ofta ett klokt val rent ekonomiskt eftersom den möjliggör lägre elpriser än publika laddstationer, särskilt om man har ett förmånligt elavtal (t.ex. lägre elpris på natten) eller använder solceller för att producera egen el.

Du kan ladda bilen snabbare

En egen laddstolpe hemma möjliggör en betydligt snabbare laddning av din elbil jämfört med ett vanligt vägguttag. Med en laddbox som är anpassad för elbilsladdning kan du utnyttja en högre effekt på laddningen vilket resulterar i att batteriet fylls på snabbare.

Medan ett vanligt vägguttag kan kräva över ett dygn för att ladda bilens batteri kan en laddstolpe hemma göra jobbet på bara några timmar. Därmed kan du vara säker på att din bil alltid är redo att användas med minimal väntetid vilket är en stor fördel i en hektisk vardag.

Det är säkrare

Att installera en laddstolpe innebär inte bara bekvämlighet utan också en ökad säkerhet för både fordon och fastighet. Till skillnad från att använda ett vanligt vägguttag är laddboxar designade för att hantera den höga strömmen som krävs för att ladda en elbil effektivt och säkert.

De är utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner som skyddar mot överspänning och överhettning vilket minimerar risken för elbrand. Dessutom inkluderar de ofta en jordfelsbrytare som omedelbart bryter strömmen om ett fel uppstår vilket skyddar både användare och fordon mot potentiella elolyckor.

Smarta funktioner

När man överväger att installera en laddstolpe hemma är det viktigt att uppmärksamma de smarta funktioner som moderna laddboxar erbjuder. Dessa funktioner är inte bara praktiska utan också ekonomiskt fördelaktiga.

En av de mest uppskattade funktionerna är möjligheten att schemalägga laddningen av din elbil till tider då elpriset är som lägst. Detta innebär att du kan ladda på natten eller andra perioder under dygnet när efterfrågan på el är låg och därmed priset förmånligare.

Utöver kostnadsbesparingar kan smarta laddstolpar även bidra till en mer effektiv energianvändning i hemmet. Vissa modeller kan synkroniseras med hemmets energisystem och till exempel ladda bilen när det finns ett överskott av egenproducerad solenergi. Detta optimerar användningen av förnybar energi och minskar behovet av att köpa el från nätet.

Det är bekvämt

En hemmaladdstolpe ger en smidig start på varje morgon. Inget mer letande efter en ledig laddstation på väg till eller hem från jobbet eller oro för att batteriet inte ska räcka till dagens ärenden.

En egen laddbox vid huset gör att du kan koppla in din elbil över natten och vakna till en fulladdad bil redo för dagen. Denna bekvämlighet innebär också att du kan planera dina resor bättre och alltid lita på att din bil är laddad och klar när du behöver den.