Checklista innan du anlitar en målare

2024-05-08

Innan du beslutar att anlita en målare för att förnya ditt hem är det klokt att du går igenom en noggrann checklista för att säkerställa att företaget i fråga är rätt för dig.

Detta försäkrar dig om att du väljer rätt person för jobbet och att resultatet möter dina förväntningar. På så sätt kan du även spara pengar eftersom du sannolikt slipper anlita en annan aktör senare för att rätta till fel – det är därmed klokast att göra projektet ordentligt redan från början.

Hör av dig till flera målare

När du planerar att anlita en målare är det klokt att inte begränsa dina alternativ till endast ett företag. Genom att kontakta flera målare kan du jämföra priser och tjänster, vilket ger en bättre överblick över vad marknaden har att erbjuda. En sådan jämförelse kan också ge dig info kring vilka som erbjuder mest värde för pengarna.

Ett tips är att använda internet för att effektivt hitta kontaktuppgifter till olika måleriföretag. En sökning kan leda dig till webbplatser som malare-solna.se där du enkelt kan begära offert och få en uppfattning om företagets tjänster och prissättning.

Be om att få ett skriftligt avtal

Det är viktigt att du alltid ber om att få ett skriftligt avtal när du väljer att anlita en målare. Ett sådant avtal tjänar som en säkerhet för både dig och målaren. Det klargör vad som förväntas av båda parter och minimerar risken för missförstånd under arbetets gång. I avtalet bör det tydligt framgå vilket pris som gäller, vad som ingår i arbetet och en tidsplan för när arbetet ska vara färdigt.

Om det uppstår behov av tilläggsarbeten bör avtalet även täcka hur dessa hanteras. Genom att skriva ner allt detta skapas en trygg grund att stå på, vilket underlättar hanteringen av eventuella oenigheter som kan uppstå.

Kontrollera att företaget har F-skattsedel

Innan du anlitar en målare är det av stor vikt att kontrollera om företaget innehar en giltig F-skattsedel. Detta är ett tecken på att företaget är seriöst och ordentligt registrerat hos Skatteverket.

Företagets innehav av F-skatt gör att du som kund kan dra nytta av ROT-avdraget, vilket kan minska kostnaden för målningsarbetet avsevärt. F-skattsedeln är således en viktig faktor att beakta för att försäkra dig om att alla skattemässiga aspekter hanteras korrekt och att företaget uppfyller lagens krav.

Kontrollera om företaget har aktiva skulder hos Kronofogden

Du bör öven kontrollera ifall företag du planerar att anlita står på stabil ekonomisk grund. Ett enkelt och effektivt sätt att göra detta är att kontakta Kronofogden för att undersöka om företaget har några aktiva skulder.

Att anlita ett företag med ekonomiska problem kan skapa svårigheter under projektet och i värsta fall leda till ofullständigt arbete om företaget går i konkurs. Därför är det klokt att dubbelkolla så att företaget verkligen ser ut att ha en stabil ekonomi så att projektet faktiskt kan färdigställas.

Kolla upp tidigare arbeten och referenser

Slutligen är det även alltid viktigt att du undersöker företages tidigare arbeten och referenser. Detta ger dig en uppfattning om målarens förmåga att hantera projekt som liknar ditt.

Begär bilder från tidigare projekt och fråga om detaljer kring dessa arbeten för att förstå hur målaren hanterade olika utmaningar och vilken kvalitet du kan förvänta dig. Det är även klokt att kontakta tidigare kunder för att höra deras åsikter om samarbetet med målaren.