Anlita stenläggare i Stockholm (tips du behöver känna till)

2024-03-20

Stensättning har börjat bli allt mer populärt bland husägare i Stockholm, vilket inte är särskilt förvånande med tanke på hur pass estetiskt tilltalande detta kan bli och det mervärde det kan tillföra till en fastighet.

Att välja rätt stenläggare är dock avgörande för att säkerställa att det slutgiltiga resultatet inte bara ser bra ut utan också håller över tid. I den här guiden kommer vi att dela med oss av några användbara tips som du behöver känna till innan du anlitar en stenläggare Stockholm. Vi hoppas att du finner artikeln intressant och givande!

Ta in offerter från flera olika företag

Ett första klokt steg i planeringen av att anlita en stenläggare i Stockholm är att inhämta offerter från flera företag.

Börja med att göra en enkel sökning på internet med sökord som ”stenläggare Stockholm”. Du kommer då kunna få fram flera potentiella företag som du kan kontakta och därefter är det bara att börja begära in offerter. Var tydlig med projektets innebörd och dina förväntningar på det slutförda arbetet. Detta hjälper företagen att ge dig en så korrekt offert som möjligt.

När du mottagit offerterna är det viktigt att noggrant jämföra dem. Titta inte bara på priset utan även på vad som ingår i tjänsten. Är materialkostnader inkluderade? Hur ser garantivillkoren ut? Finns det referenser från tidigare projekt som du kan ta del av? Genom att ställa rätt frågor och jämföra svaren kan du få en god uppfattning om vilket företag som kan erbjuda den bästa lösningen för just ditt behov.

Utnyttja ROT-avdraget

Att anlita en stenläggare för att förbättra fastighetens utomhusmiljö kan vara en betydande investering, men det finns metoder för att göra processen mer ekonomisk. Ett av de mest effektiva sätten att minska kostnaden är att utnyttja ROT-avdraget. ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad och avdraget ger dig möjlighet att dra av en del av arbetskostnaden direkt på fakturan.

Om arbetsinsatsen vid anlitandet av en stenläggare kvalificeras för ROT-avdrag kan du dra av 30% av arbetskostnaden (dock högst upp till ett visst maxbelopp). Kom ihåg att avdraget enbart gäller arbetskostnaden, inte för material eller resekostnader. För att utnyttja ROT-avdraget måste du äga fastigheten där arbetet utförs, och det ska vara din permanenta bostad eller ditt fritidshus.

Rimligt pris per kvadratmeter för stensättning

I Stockholm varierar kostnaderna för en stensättning beroende på flera faktorer som materialval och projektets komplexitet, men vad är ett rimligt pris då? Ja, generellt kan stenläggares timkostnad förväntas ligga mellan 400 och 700 kronor, inklusive moms. Utöver detta tillkommer materialkostnaden, som vanligtvis varierar mellan 200 och 500 kronor per kvadratmeter.

Observera att priserna kan variera beroende på stenens kvalitet och den arbetsinsats som behövs för underlagsförberedelser och själva stensättningen. En enkel stensättning med standardmaterial kommer naturligtvis att vara mer kostnadseffektiv än en mer avancerad design med exklusiva stenmaterial. Vid prisjämförelse är det som sagt även viktigt att beakta hantverkarens erfarenhet och referenser, vilket inte bara kan påverka priset utan också kvaliteten på det slutförda arbetet.