4 misstag att undvika när du investerar i solceller

2023-11-11

En av de mest lönsamma och miljövänliga besluten du någonsin kan göra kan vara att investera i solceller. Men som med alla investeringar finns det vissa fallgropar att vara medveten om.

I denna artikel kommer vi att utforska fyra vanliga misstag som bör undvikas när du överväger att investera i solceller. Dessa misstag kan vara kostsamma, både på kort och lång sikt.

1. Du anlitar ett företag som saknar kompetens

Det kan vara ett stort misstag att anlita ett företag som saknar den nödvändiga kompetensen när du investerar i solceller. Detta gäller särskilt om företaget inte har erfarenhet av att installera solceller i det nordiska klimatet, eftersom detta kräver specifik kunskap och erfarenhet.

Ett bra sätt att säkerställa att företaget har rätt kompetens är att kontrollera om de är medlemmar i Svensk Solenergi. Denna förening ställer höga krav på sina medlemmar när det gäller produktkvalitet och yrkesmässig kompetens. Om företaget är medlem i Svensk Solenergi, kan du vara säker på att de har den kompetens och erfarenhet som krävs för att installera solceller på ett effektivt och säkert sätt.

Det är också viktigt att företaget kan erbjuda en fullständig tjänst, från planering och design till installation och underhåll. Detta innebär att de bör kunna ge råd om den bästa typen av solceller för ditt hem, hur de ska installeras för att maximera solinstrålningen, och hur de ska underhållas för att förlänga deras livslängd och effektivitet.

2. Företaget du anlitar ger inga garantier

När du gör en investering i solceller är det av stor vikt att beakta vilka garantier det företag du anlitar erbjuder. Solceller är en långsiktig investering, och de kan förväntas hålla i minst 25 år. Men det finns alltid en risk att något kan gå fel, och då är det viktigt att ha en garanti att falla tillbaka på.

Det finns två typer av garantier som du bör vara uppmärksam på. Den första är produktgarantin. Denna garanti täcker eventuella defekter eller problem med själva solcellerna. Den andra är prestandagarantin, som garanterar att solcellerna kommer att producera en viss mängd el under en viss tidsperiod.

Om företaget du anlitar inte erbjuder dessa garantier, kan det vara en varningssignal. Det kan indikera att företaget inte har tillräckligt förtroende för kvaliteten på sina produkter, eller att de inte är beredda att stå bakom deras prestanda.

3. Solceller som inte tål det nordiska klimatet

Alla solceller är inte tillverkade på samma sätt och således inte lämpliga i alla klimat. Solceller ställs speciellt i det nordiska klimatet inför hård påfrestning, då vi har hårda vintrar, kraftiga vindar och varierande soltimmar. Ett vanligt misstag är att investera i solceller som inte är robusta nog att stå emot dessa påfrestningar.

Det nordiska klimatet kan vara tufft på solceller. Snö, is, och låga temperaturer kan påverka solcellernas prestanda och livslängd. Därför är det viktigt att välja solceller som är konstruerade för att klara av dessa förhållanden.

4. Anläggningen är inte anpassad efter din fastighet

Möjligheten för en solcellsanläggning att producera el kan variera av flera olika faktorer. Dessa inkluderar storleken på taket, lutningen, skugga och hur effektiv din nya solcellsanläggning är.

Ett av de vanligaste misstagen som görs är att installera en solcellsanläggning som inte är anpassad efter fastighetens specifika förutsättningar. Det kan vara frestande att bara välja den största eller mest effektiva anläggningen, men om den inte passar fastighetens specifika förutsättningar eller dina behov kan det leda till att du inte får den avkastning du förväntar dig.

För att undvika detta misstag bör du noggrant undersöka fastighetens unika förhållanden innan du investerar i solceller. Ta reda på takets storlek, lutning och eventuell skuggning, samt hur dessa faktorer kan påverka anläggningens prestanda. Därefter bör du anpassa anläggningens storlek och effektivitet efter dessa förutsättningar.