14/1 2016. Konkurrens på lika villkor är vinnaren på Bakas avtal med Livs

Blogg 160114
|
 Tipsa en vän
 
När världen delas upp i två sidor med företagande på ena sidan och det företagsfientliga på den andra sidan blir bilden ganska skrämmande. I dag målar Naomi Abramowicz upp bilden på GPs ledarsida av Livsmedelsarbetarförbundet, Livs, som en bödel med bilan hängande över en knästående småföretagare utan annat val än att vika sig eller dö. Detta med anledning av de senaste dagarnas blockad av Bakas stenungsbageri i Sannegårdshamnen i Göteborg.

 

Det är dags för Fyrvaktaren att beskriva verkligheten.

 

1. Under våren 2015 kontaktade Livs Baka stenungsbageri för att få teckna ett kollektivavtal, vilket företaget då saknade. 1 december 2015, dagen innan medlare från statliga Medlingsinstitutet kopplades in på fallet, gick Baka med i arbetsgivarorganisationen Visita och blev då bunden av ett kollektivavtal med Hotell- och restaurangfacket, HRF, vilket är rätt avtal för företagets cafébiträden.

 

2. HRF och Livs, så även arbetsgivarorganisationerna Visita och Livsmedelsföretagen, är överens om att för bagare är det Livsmedelsföretagens bageriavtal som är det rätta. När företaget fortsatte att vägra teckna rätt avtal för företagets tre bagare försatte Livs företaget i blockad.

 

3. Alternativet till att fack och arbetsgivare som avtalsslutande parter på arbetsmarknaden är inte att ha en oreglerad arbetsmarknad, även om Abramowicz tycks tro det. Alternativet för en rättsstat med svaga fack är att reglera arbetsmarknaden i lagar som i USA och Storbritannien.

 

4. För det lilla företaget betyder det att det inte är de anställdas fackliga organisation som blir ens motpart utan en ännu större Goliat, nämligen staten. Företagen i Sverige har genom sina organisationer ett direkt inflytande över vilka regler som ska gälla, vilket man inte har i lagstiftade system.

 

5. Antalet arbetsmarknadskonflikter och rättsliga tvister är väsentligen mycket ovanligare i länder med starka kollektivavtal än där villkoren regleras med lag. Sverige hör till de länder med minst förluster av arbetsdagar till följd av arbetsmarknadskonflikter och lägst antal arbetsrättsliga tvister som är mycket kostsamma för företagen.

 

Livs val att sätta arbetsgivaren i blockad kan tyckas hård i ljuset av att det redan fanns ett avtal, men nu när parterna är överens och ett avtal mellan Baka och Livs är på plats visar det sig att det var effektivt för att ytterligare förbättra villkoren för bageriets anställda.

 

Livs och Bakas agerande väcker dock starka frågor kring hur fack och arbetsgivare arbetar med kommunikation, både gentemot varandra och mot allmänheten. Det känns som om konflikten borde ha kunnat undvikas.

 

Det som saknas på GPs ledarsida är bagarnas känslor av att facket tog kampen för att just de skulle få förbättrade löner. På GPs ledarsida finns bara oro för att företagarens vinstmarginaler ska försämras när den lille företagaren får vika sig under det stora facket.

 

En rimlig fråga är väl varför bagare i ett litet företag bör acceptera sämre löner och villkor än i ett större företag. En annan fråga är varför GPs ledarsida 2006 stöttade fackets agerande i konflikten med Wild ’n Fresh, medan den händelsen på dagens ledarsida beskrivs som att en ”göteborgsk företagare” föll ”offer för fackets påtryckningar”.

 

När den svenska modellen fungerar som bäst är fack och arbetsgivare två jämbördiga parter som kommer överens och därefter håller fred. Det är när den modellen i dag blir hårt utsatt för påtryckningar från arbetsgivarnas organisationer som konfliktnivån ökar.

 

LOs medlemstal ökade för första gången på länge under 2015. Det visar att behovet för starka sammanslutningar av fackligt aktiva är stort. I den härva av tillfälliga anställningar och utbredda deltider i låglöneyrken som spridit sig med arbetsgivarnas, och för den delen även många politikers nådiga godkännande, har många människors ställning gentemot arbetsgivarna förändrats.

 

När människor sover med telefonen bredvid örat för att inte riskera att missa ett påhugg via sms är det svårt att beskriva läget på arbetsmarknaden som att det är facket som står med bilan över arbetsgivarna. I stället är det arbetsvillkoren och lönerna för de som redan tjänar minst som tydligast hotas just nu.

 

Det är tveksamt om alla de småföretagare som tecknar avtal med arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer tycker att det är en jättebra idé att andra företag kan få bättre marginaler tack vare att de låter sina anställda jobba med sämre villkor som inte varit föremål för kollektiva förhandlingar. De företagarna kanske till och med kan skänka en tacksamhetens tanke till de fackliga organisationer som hjälper till att hålla ordning och reda på svensk arbetsmarknad så att inte svinigast vinner.

 

Fyrvaktaren 14/1 2016

Ny Tid vs GP

 

• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer