3/3 Med de hopplösa eftersläntrarnas logik utnyttjas Göran johansson

Blogg 170303
|
 Tipsa en vän
 

Moderaterna kräver tillsammans med Sverigedemokraterna stopp för flyktingmottagande i Göteborg. Mathias Bred påstår i en ledare i GP (3/3) att detta visar att Göran Johansson (S), tidigare kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, hade rätt när han krävde "samma sak" för nästan tio år sedan.

 

Det är inte bara fel i sak. Det är också att dra Göran Johanssons namn i smutsen att associera honom med den nya allians som nu tycks växa fram i svensk politik mellan moderater och sverigedemokrater.

 

Dock är det i en mening sant som Bred skriver. Göran Johansson har fått rätt i efterhand. Men det handlar inte om Moderaternas och Sverigedemokraternas alltmer oblyga samarbete på lokal nivå (t.ex. i Hässleholm). Det gäller lag 2016:38 om mottagande av nyanlända invandrare för bosättning.

 

Den antogs i fjol av riksdagen efter en bred politisk överenskommelse om migrationspolitiken mellan den rödgröna regeringen och de fyra borgerliga partierna. I den står det att ”en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen”.

 

Det är vad Göran Johansson var ute efter år 2008. Flyktingmottagningen bör fördelas solidariskt över landet. Rika moderatledda kommuner smet från ansvaret. Regering och riksdag borde få möjlighet att fördela mottagningen efter kommuners bärkraft, menade han.

 

Det är vad lag 2016:38 stadgar. Och det är denna solidariska fördelning som nu Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna vill riva upp för Göteborgs del. Trots att Moderaterna röstat för lagen i riksdagen.

 

Därmed ansluter Göteborgsmoderaterna sig till sina partikamrater i Täby och Ekerö – några av landets rikaste kommuner som ligger i botten på listan när det gäller flyktingmottagande. Där har man redan satt sig på tvären mot det solidariska ansvarstagandet för människor i asyl.

 

Kommunplaceringen av den stora vågen skyddssökande som kom under 2015 innebär på kort sikt påfrestningar på kommunerna. I ett längre tidsperspektiv innebär det ett positivt befolkningsinflöde som hjälper till att klara försörjningskvoten med en åldrande inhemsk befolkning.

 

Också om vi för ett ögonblick bortser från den moraliska dimensionen att flyktingmottagningen i grunden inte handlar om plus eller minus i kassaboken, utan om att bistå nödställda människor – så kan man se det åtagande för kommunerna som mottagningen av asylanter innebär idag som en investering för att bättre klara framtiden.

 

Men dagens kostnaderna för den bättre morgondagen bör bäras solidariskt av landets kommuner.

 

 det är vad Göran Johansson ville. Och det är vad moderater och sverigedemokrater nu protesterar mot i Täby, Ekerö - och Göteborg.

 

Man kan tycka det är märkligt att borgerligheten så ofta åberopar gårdagens socialdemokrati – som de då var emot – när de går emot dagens.

 

Men särskilt konstigt är det inte. Det är de hopplösa eftersläntrarnas logik.

 

Och vad det gäller att det S-ledda styret i Mölndal som har begärt att inte ta emot några kommunplaceringar ska man komma ihåg att kommunen tar och har tagit ett oerhört stort ansvar som en av få kommuner i landet som är ankomstkommun för ensamkommande.

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer