23/2 2016. Bruka historien för att aldrig igen ge vika för rasism. Att påstå att Lenin hade folkets stöd är att missbruka den.

Blogg 160223
|
 Tipsa en vän
 

"Historiska lärdomar är för viktiga för att offras för billiga politiska poänger", skriver Benjamin Katzeff Silberstein som slutkläm i sin krönika på GPs ledarsida i går. Sällan har en slutkläm fallit tillbaka med sådan kraft på den egna texten som här.

 

I den röriga texten blandar Katzeff Silberstein samman två viktiga begrepp inom historieforskningen. Han hävdar att vi kan lära av historien om vi inte missbrukarden, och det är han själv som bestämmer vad som är ett missbruk. Men det erkända begreppet historiebruk innebär inte automatiskt ett missbruk av historien.

 

Alla historieforskare är överens om att vi kan lära om historien, men alla är inte överens om att vi kan lära av historien. De som stödjer sig på en dialektisk historieteori följer filosofen Hegels påstående: ”Historien och våra erfarenheter lär oss detta – att människor och regeringar aldrig har lärt av historien eller handlat utifrån historiska slutsatser.” (The Philosophy of History, 1837).

 

Nej, för Hegel går det inte att lära avhistorien, eftersom den aldrig upprepar sig Utan att klargöra det tar alltså Katzeff Silberstein avstånd från all dialektisk och marxistisk historieskrivning och menar att det går att lära sig av historien eftersom den upprepar sig.

 

Katzeff Silberstein ansluter sig till en historieuppfattning som säger att historien visst kan upprepa sig. Författaren Santayana skriver: ”De som inte kommer ihåg det förflutna är dömda att upprepa det!” (The Life of Reason, 1905) Den devisen är uppsatt vid ingången till museet i Auschwitz.

 

I Katzeff Silbersteins förvirrade text ondgör han sig över att den omfattande invandringen medfört att många kommer till Sverige med en etablerad antisemitism i bagaget. Skulle alltså prövningen om ett uppehållstillstånd inbegripa en åsiktsregistrering om huruvida flyktingen är antisemit?

 

Antisemitismen är ett mänsklighetens gissel, men det finns inga som helst belägg för att antisemitismen skulle vara dominerande bland de män, kvinnor och barn som nu söker sig till Sverige.

 

Enligt Katzeff Silberstein har inte regeringen stöd av folkets majoritet i sin flyktingpolitik och regeringar, som inte har folkets stöd råkar förr eller senare illa ut. Här tar Katzeff Silberstein ett halsbrytande exempel och menar att Lenin kom till makten därför att folket i Ryssland inte gav tsarens regering sitt stöd.

 

Lenin gjorde i oktober 1917 en statskupp mot den lagliga borgerliga regeringen som hade stöd av det närmast socialdemokratiska majoritetspartiet Mensjevikerna. Lenin representerade en liten minoritet av socialister. Alltså var det inte någon folkets majoritet som kastade in landet i ett blodigt inbördeskrig.

 

Slutligen kastar Katzeff Silberstein in en text från statsvetaren Peter Esaiasson som skulle stödja hans teori om att regeringens frikostiga invandringspolitik saknar folkets stöd. På DNs debattsida skriver Esaiasson: ”att gruppen politiska beslutsfattare länge förordat en betydligt mer omfattande invandring än vad de flesta svenskar står bakom”.

 

Esaiasson fick genast mothugg från sin professorskollega Jonas Hinnfors vid Göteborgs universitet som tillika skriver på DNs debattsida: ”I Esaiassons framställning får komplicerade frågor om opinionsavstämning mot eliter normativa svar. Hans normativa utgångspunkt tycks även hindra honom att upptäcka den allsidiga debatt som partierna drivit de senaste 25 åren”.

 

Katzeff Silberstein har inte förstått den inomvetenskapliga debatten i statsvetenskap, utan tror att det nu finns belägg för att den demokratiskt valda regeringen i Sverige tar sig otillåtna friheter gentemot folkopinionen. Sedan länge vet vi, att i den svenska politiken står riksdagsledamöterna ofta något vid sidan av de djupaste strömningarna inom det egna partiets väljare. Och det är bland annat därför inte den ohejdade populismen fått breda ut sig med sitt inskränkta politikerförakt.

 

Med undantag för SD förs det en seriös flyktingdebatt i den svenska riksdagen. Det är inte opinionsinstituten som avsätter och tillsätter regeringar.

 

Visst svek den svenska samlingsregeringen fram till 1943 judarna i det pågående nazistiska folkmordet. Men just därför har seriösa svenska politiker lärt av historien. Visserligen upprepar sig aldrig historien i detalj, men erfarenheterna från Förintelsen gör att svenska politiker brukar historien på ett tydligt sätt för att motverka alla former av främlingsfientlighet, rasism och antisemitism just för att historien inte ska få upprepa sig.

 

Det handlar alltså inte om några billiga politiska poäng utan om ett engagemang för en human invandrings- och flyktingpolitik, som måste återupptas så fort resurserna är på plats igen.

 

Fyrvaktaren 23/2 2016

Ny Tid vs GP


• Försäkra dig om att få även nästa Fyrvaktaren. Följ Ny Tid på Facebook. https://goo.gl/ErSohc
• Få tidningen Ny Tid i din brevlåda och som e-tidning varje fredag i ett halvår för 205 kronor. Bli prenumerant. http://goo.gl/eoco0c

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer