Ny tid - Bloggen

 

Blogg 150109
|
 Tipsa en vän
 

 

Anna Kinberg Batras förebild är Margaret Thatcher, den tydliga och kompromisslösa Järnladyn.

Men när Kinberg Batra nu väljs till ny moderatledare är kritiken att hon kapitulerat för den svenska vänstern och saknar en tydlig politisk vision för partiet.

 

I morgon lördag väljs Anna Kinberg Batra till ny partiordförande för Moderaterna, eller nya Moderaterna kanske är mer korrekt eftersom inget tyder på att hon kommer att driva partiet i någon annan riktning än Fredrik Reinfeldts.
Egentligen kommer de från olika falanger inom Muf, där Anna Kinberg tillhörde de nyliberala. Förebilden var Margaret Thatcher. Själva sinnebilden för en ideologiskt driven högerpolitiker som betraktade samarbete, kompromisser och u-svängar som nederlag.
– To those waiting with bated breath for that favourite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say: You turn if you want to. The lady’s not for turning, som Thatcher uttryckte det i ett känt kongresstal 1980 när arbetslösa demonstrerade utanför Torys möteslokal i Brighton.
 

Kinberg Batra har nu, liksom förebilden Thatcher, siktet inställt på att bli landets första kvinnliga statsminister.
Privatiseringar och försvagat fack har förvisso även visat sig vara de nya Moderaternas agenda, trots en retorik om att stå upp för gemensam välfärd och den svenska modellen. Men där Thatcher var tydlig i sin kamp kritiseras Kinberg Batra nu för sin brist på ideologisk tydlighet och stridsvilja.
– Väljarna tyckte inte att vi hade tillräckligt bra svar, säger Kinberg Batra om den moderata valförlusten.
Men några nya svar har hon inte velat ge utan listat en rad frågor:
”När gamla jobb försvinner och andra regioner i världen växer och utvecklas, hur ska fler nya jobb skapas här i Sverige?
När fler företag och arbetstillfällen skapas, varför är det fortfarande många unga som står utanför arbetsmarknaden?
När fler utrikes födda än någonsin arbetar och jobben fortsätter att bli fler, varför är vi ändå inte tillräckligt bra på att integrera människor i vårt samhälle?
När kvinnor jobbar mer och män tar större ansvar hemma, varför är det fortfarande svårt för många att få vardags- och arbetslivet att gå ihop?” (DI 141230)

Kinberg Batra förklarade att ”utifrån denna ambition vill jag utveckla vår politik”, utan att berätta vilka tankar hon har kring lösningarna. Delvis förmodligen för att det finns olika åsikter i partiet, och Kinberg Batra inte har det starka förändringsmandatet som Lundgrens haveri gav Reinfeldt. 
I dagsläget är det alliansen som tycks vara enda strategin.
Fram till budgetomröstningen 3 december var det enligt Kinberg Batra otänkbart att inte rösta för sin budget. Inget i form eller innehåll kunde ändra på det. I decemberöverenskommelsen några veckor senare förklarade den blivande moderatledaren sig villig att lägga ned rösterna i alla kommande budgetomröstningar.
Att ”lady Kinberg Batra was for turning” har som bekant lett till ett ramaskri från de gamla Moderaterna som anser att hon lagt sig platt för en vänsterpolitik. Villkorslös kapitulation kallade Mikael Odenberg uppgörelsen i DN:
”Om så löntagarfonderna ska återinföras eller bankerna förstatligas så kommer Alliansen inte att stoppa förslagen, i vart fall inte så länge de ryms inom ramen för budgetpolitiken. Till detta kommer att man med decemberöverenskommelsen ytterligare stärker Vänsterpartiets inflytande över regeringens ekonomiska politik.”

Kinberg Batra får alltså en start

som inte påminner om Thatchers kompromisslösa ledarskap.
Hon vill i dag inte heller direkt skylta med Thatcher som den stora förebilden. I en intervju i Fokus kompletterade hon för säkerhets skull med Gandhi. Allianskollegan Annie Lööf kan desutom berätta att de nyliberala förebilderna inte flyger för nya svenska partiledare.
Kinberg Batra byggde annars sin beundran på just Järnladyn, den starka ledaren.
”Det som skiljer Thatcher från medelmåttorna är just den orubbliga tron på frihet – att aldrig ge vika för något slags terrorister eller kommunister”, skriver Anna Kinberg i studentförbundets tidning Svensk Linje 1994 med anledning av Thatchers bok ”Åren på Downing Street”. (klicka för större bild)
Kinberg, 24 år, skriver, helt utan kritik mot den kontroversiella Thatcher och utan en enda rad om hennes hårda strider med facket.
”Slutintrycket…  en imponerande insats av en imponerande politiker”, vars största problem tycks vara ”fåfänga och konflikträdda medarbetare”, blötdjur (Wets) som inte förstod att uppskatta Thatchers envälde och handlingskraft.
”Allt för många politiker väljer i stridens hetta den lättaste och mest kortsiktiga utvägen”, konstaterar Anna Kinberg.

Återstår att se om Kinberg Batra valt den rätta vägen i decemberöverenskommelsen eller den lättaste och om hon internt kan visa var det blå skåpet ska stå. Och om hon, i sitt installationstal, ger någon fingervisning om sin politiska linje.
Hittills kan den sammanfattas: ”The lady is not for anything”.

Jan Söderström

jan.soderstrom@sap.se

Foto: Bertil Ericson/TT Gerald Penny/TT

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer