Ny tid - Bloggen

 

Reinfeldts stjärnvärvning

Blogg 130825
|
 Tipsa en vän
 

 

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist fick till slut sparken sedan styrelsen meddelat att de saknar förtroende för henne.

I dag är kritiken massiv. Men vid Moderaternas partistämma 2011 hyllade Fredrik Reinfeldt  rekryteringen av Bermudez-Svankvist. På storbildskärm hånade statsministern tidigare S-märkta generaldirektörer, bland dem personer som höll arbetslösheten på tre procent.

 

Angeles Bermudez-Svankvist var en särskild programpunkt på moderatstämman. Stämmodeltagarna skrattade och applåderade när den ena bilden efter den andra på alla S-märkta AMS-chefer projicerades på storbild.
Dessa ställdes i kontrast mot den av alliansregeringen utsedda generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist.

 

 

Foto: CONNY SILLÉN/SCANPIX

 

 

Aliansregeringen sparkade Bo Bylund från jobbet som AMS-chef. Alliansen lovade som bekant 2006 att ändra utnämningsmakten så att inte folk med rätt partibok skulle premieras.

Det har gått så där.

Fredrik Reinfeldt kallade före valet 2006 Bo Bylund för "socialdemokratisk valarbetare". Men liknande kritik har framförts mot Bermudez-Svankvist för att skydda regeringen, skönmåla Fas 3 och uppmana sina underlydande att göra detsamma.

Nyligen gjorde hon felaktigt gällande att den faktiska arbetslöshsten bara skulle vara 5,4 procent. Men hon fick ta tillbaka uttalandet.

Den egna personalen har kritiserat

hennes ledarskap i interna enkäter. Arbetsmiljöproblemen ville inte Bermudez-Svankvist kännas vid.

– Jag kan inte ta på mig skulden för hur människor känner, sa Bermudez-Svankvist till AiP.

 

Tittar man dock på statistiken över arbetslösheten och regeringens arbetsmarknadspolitik, det som AMS/Arbetsförmedlingen har ansvar att sköta, så finns det mindre anledning för Moderaterna att skratta.
Att personer som Bertil Rehnberg och Allan Larsson överhuvudtaget lyft fram som skämt ska ställas mot det faktum att de hanterade en arbetslöshet på runt 2–3 procent.
”1950- och tidvis under 1960-talet kännetecknades arbetsmarknaden snarast av en kraftig brist på arbetskraft, särskilt i storstäderna. Tillfälliga toppar i arbetslösheten – i synnerhet 1957–1958 då denna steg upp emot 3 procent – kunde på ett lyckosamt sätt motas via en ambitiös arbetsmarknadspolitik som hade utvecklats från och med slutet av 1940-talet.”
Det skriver Lars Magnusson professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Vid Bosse Ringholms tid på AMS (1997–1999) minskade arbetslösheten från elva procent ned till sju.
Bo Bylund fick under sin tid vid AMS (2005–2008) utstå mycket kritik från borgerligt håll, såsom  "socialdemokratisk valarbetare". Men faktum är att arbetslösheten sjönk från 7,5 procent till sex procent.
Under Angeles Bermudez-Svankvist har arbetslösheten, massarbetslösheten, permanentats på en hög nivå runt 8–9 procent.
Bertil Rehnberg hade på sin tid sett den siffran som ett mycket dåligt skämt.

 

Att Sverige har en statsminister som medvetet hånar avgångna generaldirektörer och ersätter dem med en generaldirektör som mörkar arbetslösheten är dock tyvärr inget skämt.
Jan Söderström
jan.soderstrom@sap.se

 

AMS/Arbetsförmedlingen-generaldirektörer
Erik Lindberg 1948
Gustav Vahlberg (48–57)
Bertil Olsson (57–73)
Bertil Rehnberg (73–83)
Allan Larsson 1983–90)
Göte Bernhardsson (90–97)
Bosse Ringholm (97–99)
Anders L Johansson (99–05)
Bo Bylund (05–08)
Angeles Bermudez-Svankvist (08–13)

 

Skrevs av | | permalink
Nyhet! Få videobloggen som VMS till din mobil. Registrera dig här.
Information prenumeranterSenasteNummer