Rött, grönt och blått ska styra Steungsund

Nyhet 170224
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Rött, grönt och blått ska styra Steungsund
De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bildar en ny majoritet i Stenungsund tillsammans med sex avhoppade moderata ledamöterna i kommunfullmäktige som numera kallar sig för politiskt oberoende. Tillsammans ger detta 23 av de 40 mandat i fullmäktige som är tillsatta. Ett SD-mandat står tom sedan valet.

De tre partierna och de sex tidigare moderata ledamöterna har ingått en politisk överenskommelse med 23 punkter.
  – De är en kompromiss mellan flera partier och gruppen med oberoende ledamöter. Att vi får en majoritet är viktigt så att inte Sverigedemokraterna fortsätter att vara vågmästare i kommunstyrelsen, säger Bo Pettersson (S).
I dag är han oppositionsråd. Om han får frågan av partiet säger han sig stå till förfogande för att bli kommunstyrelsens ordförande. Något som han varit förut.

 

Överenskommelsen sträcker sig till att styra kommunen under denna mandatperiod. I valet 2018 kommer partierna att gå till val var för sig och vad som då händer med de sex avhoppade moderaterna som har behållit sina platser i kommunfullmäktige är oklart.
  – Vi sex har förbundit oss att fortsätta ta ansvar under denna mandatperiod. Det finns inga diskussioner om en ny partibildning, säger Linda Ekdahl (ob), tidigare ordförande för Moderaterna i Stenungsund som nu är en av de sex avhopparna.

 

Det var i förra veckan som de fyra borgerliga partierna i Stenungsund meddelade att de ville gå i opposition, eftersom antalet avhoppade moderata ledamöter i fullmäktige som lämnat partiet och blivit politiska vildar i fullmäktige då plötsligt ökade från två till sex.
 

I och med att hälften av de moderata fullmäktigeledamöterna nu har lämnat partiet samlar de borgerliga partierna 13 ledamöter. När mandatperioden började styrde de borgerliga partierna med hjälp av 19 mandat plus en avhoppad miljöpartist som blev centerpartist och den utslagsröst som fullmäktiges ordförande har.
  – Det har varit svårt att veta vad som gäller då styret har varit otydligt, säger Janette Olsson (S), ledamot i kommunstyrelsen.

 

Bo Pettersson menar att den största skillnaden med det nya styret blir ett tydligare politiskt styre gentemot förvaltningen.
Att majoritetssamarbetet består av 23 mandat ser han som en styrka.
  – Om vi får en fråga där inte alla kan vara med kan vi låta några rösta annorlunda och ha majoritet ändå, säger Bo Pettersson.

 

Ännu är inte frågan löst hur den nya majoriteten ska få genomslag i kommunens nämnder och utskott. Diskussioner om detta sker med jurister på Sveriges kommuner och landsting, SKL. Den första frågan handlar om att välja en ny ordförande i kommunstyrelsen och ett nytt oppositionsråd som kommer upp på fullmäktiges sammanträde 13 mars.

 

Ny politik med lägre överskott

 

Bland de 23 punkter som de rödgröna partierna och de sex oberoende ledamöterna kommit överens om finns avsättningar för sociala investeringar och landsbygdsutveckling samt öppningar för att införa Lagen om valfrihetssystem, LOV, i hemtjänsten.

 

– Det har varit ett givande och tagande. Man behöver vara ödmjuk för att få ihop något och som största parti är det ännu viktigare, säger Bo Pettersson, S-gruppledare i Stenungsund.

  – Vi sex som lämnat Moderaterna ser oss inte som något annat än blå. Vi är samma människor och har samma åsikter som tidigare. Det är märkligt att det bästa sättet att driva moderat politik på är att lämna partiet, säger Linda Ekdahl.  

 

En viktig fråga för den nya majoriteten är att sänka kravet på överskott i kommunens budget från två till 0,5 procent. Också det kommunala bostadsbolaget Stenungsundsundshem får sänkt avkastningskrav för att kunna öka sitt byggande av hyresrätter och för att hålla nere hyresnivåerna. Det totala bostadsbyggandet ska öka till 170 bostäder per år där en tredjedel ska vara hyresrätter.

 

Fria resor i kollektivtrafiken för seniorer ska införas ”i någon form” och äldreboendet Hasselhöjden som ska byggas kan komma att drivas som intraprenad.

 

Några större förändringar av budgeten för 2017 blir det inte, men de 14 miljoner som tillfaller Stenungsund av regeringens tio välfärdsmiljarder är ännu inte budgeterade.

 

Sofia Westergren: Omdömeslöst och oherligt

 

– Det är omdömeslöst  och oherligt av moderater att sätta sig vid makten med socialdemokrater. Det är inte bra att de rödgröna partierna tar emot stöldgods, säger Sofia Westergren (M), kommunstyrelsens nuvarande ordförande.

 

Med stöldgods menar hon de poster som de sex moderata ledamöterna behåller när de lämnat Moderaterna och nu använder för att bilda en ny majoritet.
  – Väljarnas meding rubbas då enskilda personer gör våld på den demokratiska ordningen. I den kandidatförsäkran som varje moderat med ett poltiskt uppdrag undertecknar lovar man på heder och samvete att man lämnar ett uppdrag om man lämnar partiet. det är en garanti för att väljarna ska veta att valutgången följs, säger Sofia Westergren.

 

Linda Ekdahl, som är en av de sex moderater vars agerande Sofia Westergren kritiserar, menar att hon får mycket stöttning och peppning från medlemmar inom Moderaterna och andra borgerliga partier.

  – Det är från personer som vet varför vi sex har gjort som vi har gjort. Det är den interna ledningen och kurlturen som inte har fungerat inom Moderaterna medan arbetet i nämnder och utskott har fungerat bra. Vi har ett ansvar att föra fram och arbeta för de värderingar vi gick till val på och vi vårdar det förtroende vi fått. Att göra upp är inte att ge upp. Tvärtom. I ett minoritetsstyre kunde vi inte leva upp till det ansvar väljarna gett oss, så vi behövde hitta en annan väg. Det finns så många duktiga politiker i Stenungsund oavsett parti, säger Linda Ekdahl.

 

En annan kommentar som hon har fått är att det som nu sker är vad väljarna vill.

  – Det handlar om att Sociademokraterna fick flest röster i valet och Moderaterna näst flest och att rött och blått nu måste samarbeta, säger Linda Ekdahl.

 

– Den 23-punktslista som den nya majoriteten har kommit överens om kan naturligtvis diskuteras. Till vissa delar är det inga större poltiska skillnader medan i alliansen lägger ett annat fokus i andra delar. Därför ter sig uttalandet från Linda Ekdahl om att hon känt sig tvungen att lämna Moderaterna för att driva moderat politik mycket märkligt. Det uttalandet får stå för henne. Att däremot utge sig för att driva moderat politik under Socialdemokraternas och Vänsterpartiets paraply låter lika absurt som lustigt. Var det detta väljarna avsåg när de röstade? säger Sofia Westergren.

 

– Det gläder mig att Moderaterna känner igen sig i vår 23-punktslista och ser att vi fått med flera allianspunkter, för det är viktigt för oss i vårt arbete framåt. Att vi lämnat Stenungsundsmoderaterna har ju inget med politiska meningsskiljaktigheter att göra, säger Linda Ekdahl.

 

Linda Ekdahl (ob) säger sig inte ha någon personlig kritik mot Sofia Westergren som gjort att hon och fem andra har lämnat Moderaterna.
  – Det handlar om skarp kritik kring det som hon har gjort eller inte har gjort i sitt ämbete, säger Linda Ekdahl.
En sådan sak handlar om hur Sofia Westergren hanterade Socialdemokraternas förslag från i höstas om ett samarbete mellan S och de borgerliga partierna.


– Den moderata fullmäktigegruppen beslutade att hålla dörrarna öppna och ta reda på vad förslaget handlade om. Sedan fick vi läsa i tidningen att Sofia Westergren uttalade att det inte var aktuellt, säger Linda Ekdahl.

  – Höstens invit från Socialdemokraterna kunde liknas vid en kommunal variant av Decemberöverenskommelsen. Det såg vi inte som ett erbjudande, säger Sofia Westergren.  
 

Johan Flanke
johan.flanke@aipmedia.se

 

Fakta: Politiskt oberoende består av:

 

Linda Ekdahl, Ledamot kommunstyrelsen, ordförande bildnings- och socialutskottet samt sociala myndighetsnämnden. Ordförande Moderaterna i Stenungsund 2015-2017)

Christina Engström, andre vice ordförande kommunfullmäktige. Fd. ordförande Moderaterna Stenungsund.
Kent Sylvan, beredningsledare miljö och fysisk planering. Fd. kommunstyrelseordförande.

Helena Järpsten, beredningsledare demokratiberedningen.

Rune Järpsten

Ola Engström

 

Bild på Janette Olsson, Linda Ekdahl och Bo Pettersson: Johan Flanke/AiBild.

Bild på Sofia Westergren. Stenungsunds kommun.

 

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

 

Information prenumeranterSenasteNummer