Handslag för nya jobb i välfärden i Göteborg

Nyhet 161216
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Handslag för nya jobb i välfärden i Göteborg
Den politiska ledningen i Göteborg stad och Kommunal Väst har tagit varandra i hand på att införa en modell för ingångsjobb, kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. Det första medlet för att nå detta är de extratjänster inom välfärden som staten nu finansierar fullt ut.

Företrädare för Socialdemokraterna och Kommunal Väst har träffats under hösten för att komma överens om ingångsjobb i kommunens verksamhet. Detta är första steget på det stegvisa jobb- och kunskapslyft som Göteborgs stad håller på att organisera. Lyftet är tänkt att ge långtidsarbetslösa och nyanlända möjligheter att arbeta inom kommunen samtidigt som de skaffar sig den formella behörigheten till ett yrke genom utbildning.

 

– Vi har en hög ambitionsnivå. Vi vill använda extratjänsterna som ett första steg på en utvecklingsstege som leder fram till en tänkt yrkesroll inom kommunen, säger Jonas Attenius (S), biträdande kommunalråd.
Han är också ordförande för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning som nu får i uppdrag av det rödgrönrosa styret att se över möjligheterna för extratjänster inom kommunens verksamheter och samordna arbetet med dem.


Extratjänster i välfärden var ett socialdemokratiskt löfte i valet 2014. Arbetslösa skulle avlasta personal inom vården, skolan och omsorgen (se faktaruta). I höstas kom regeringen, Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal centralt överens om ett kompetenslyft inom vård och omsorg. 1 december ändrade regeringen på reglerna för extratjänster för att underlätta anställningen. Jonas Attenius är mycket positiv.

 

– SKL bedömer att välfärden behöver rekrytera 530 000 nya medarbetare fram till 2023. Då räcker det inte med att utöka platserna på gymnasiets vård- och omsorgsprogram. Nu har vi en möjlighet att tack vare våra nyöppnade kommunala kompetenscenter arbeta med personer som står långt från arbetsmarknaden. Vi kan lyfta dem så att de under högkonjunkturen får en yrkeskompetens, säger han.

 

En viktig del i jobb- och kunskapslyftet är att se till att personer som inte har svenska som modersmål kan utveckla sin svenska på en arbetsplats.
  – Då blir personen mogen att ta nästa steg som kan vara ett jobb eller en utbildning, säger Jonas Attenius.
Han ser detta som en långsiktig lösning för att fylla kompetensbrister, men hur den ska se ut vill han fortsätta att utveckla tillsammans med de fackliga organisationerna.

 

Långsiktigheten betonas särskilt av Eva Kärrman, ordförande för Kommunal Väst. Hon vill inte se några kortsiktiga projekt.
  – Det är jättebra om vi kan ta tillvara kompetensen bland invandrare och få in dem i arbete. Vi har enorma rekryteringsbehov i välfärden och gör vi ingenting nu kommer vi få oerhörda bekymmer längre fram, säger hon.

 

En farhåga bland Kommunals medlemmar har varit att extratjänsterna ska plocka bort  lätta arbetsuppgifter från medlemmarna. Nu är Eva Kärrman lugn.
  – Handslaget betyder att personer ska komma in extra och inte ta arbetsuppgifter från någon. Nu är det viktigt för oss att se till att handledarutbildningen för de som ska ansvara för extrapersonalen  blir bra och är den samma för alla förvaltningar, säger hon.

 

Kommunal har i diskussionerna betonat vikten av att insatserna i det stegvisa jobb- och kunskapslyftet ska leda fram till fullvärdiga yrkesbehörigheter som exempelvis undersköterska.
  – Man ska vara anställningsbar när man är färdig. Om detta görs på rätt sätt kommer Göteborg bli ett gott exempel. Andra kommuner har inte kommit så långt som Göteborg har gjort med att införa extratjänster, säger Eva Kärrman.


Johan Flanke
johan.flanke@aipmedia.se

 

FAKTA: EXTRATJÄNSTER MED STATLIG FINANSIERING

Kommuner, landsting och privata utförare inom välfärden kan få ersättning från staten för att anställa personer som varit arbetslösa för att utföra enklare arbetsuppgifter utan att ersätta befintlig personal. Den som varit arbetslös i 450 ersättningsdagar, är nyanlända med etableringsstöd eller har varit nyanlända har möjligheten att få en extratjänst.


Staten ersätter arbetsgivaren med hela lönen under tolv månader, med möjlighet till tolv månaders förlängning. Sedan 1 december 2016 omfattar extratjänster ersättning för arbete på 100 procent av en heltid i stället för som tidigare 75 procent av en heltid. Regeringen har också höjt handledarstödet under de första tre månaderna. Anställningar kan göras i alla statliga eller kommunala myndigheter under förutsättning att arbetsuppgifterna inte utgör ett led i myndighetens tillhandahållande av varor eller tjänster på en marknad.

 

Regeringens bedömning är att antalet extratjänster beräknas uppgå till cirka 20 000 personer år 2020.

 

Ny Tid är arbetarrörelsens nyhetstidning i Göteborgsområdet som kommer ut varje fredag. Bli prenumerant genom att klicka på länken nedan. En halvårsprenumeration, 24 nummer, kostar 205 kronor.

Information prenumeranterSenasteNummer