Trängselskatten har nått målen

Nyhet 140919
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Trängselskatten har nått målen
Enligt forskare och analytiker har trängselskatten minskat trängseln och kortat restiderna i och omkring Göteborg. Det är också troligt att den har förbättrat luftkvaliteten i staden.

Buden om vad trängselskatten i Göteborg egentligen har haft för effekter har varit många under den bitvis mycket hätska folkomröstningsdebatten. Ja-sidan säger att betalstationerna bidragit till bättre uft och mindre trängsel, medan nej-sidan påstår motsatsen. 
  – Trängselskatten har minskat trafiken och vi vet att det leder till bättre luftkvalitet. Problemet är att det inte har gjorts några mätningar som visar direkta samband mellan trafikflöden och utsläpp. Då tror jag att effekterna skulle synas tydligare, säger Erik Bäck, enhetschef på miljöförvaltningens avdelning för stadsmiljö.

Varför har ni inte gjort några sådana mätningar då?
  – Vi har inte fått något sådant uppdrag från Västsvenska paketets styrgrupp, svarar Erik Bäck.

De mätningar som gjorts ger ingen entydig bild av vad trängselskatten har haft för påverkan på luften i Göteborg sedan den infördes i januari 2013. Under första halvan av det året minskade till exempel utsläppen av giftiga kvävedioxider som kommer från vägtrafiken, men halterna i inandningsluften ökade både vid mätstationerna i Gårda och på Femman-husets tak.
  – Det beror på att det är mycket som påverkar halterna av kvävedioxid. Väder, vindar och hur mycket utsläpp som kommer ifrån andra källor än vägtrafiken. Det kan också vara så att den tunga trafiken på infartslederna till Göteborg har ökat, och lastbilar släpper ut mycket mer avgaser än personbilar, säger Erik Bäck.

Om den tunga trafiken som går igenom staden verkligen har ökat är det ingen som vet. De mätningar som gjorts av trafikflödena före och efter trängselskattens införande visar ingen direkt ökning, men siffrorna är osäkra.
  – Vi har haft problem med en del av vår mätutrustning som har gjort det svårt att avgöra om det är ett lätt eller tungt fordon som passerar. Men enligt de uppgifter jag har verkar varken andelen eller antalet tunga fordon ha ökat, de verkar snarare ha flyttat på sig, säger Karin Björklind, statistiker på Trafikkontoret.
 
Hon berättar att lastbilarna har blivit fler på vissa vägar och färre på andra. Det kan också vara så att en del av trafiken har förskjutits tidsmässigt, eftersom det har blivit lättare att ta sig igenom Göteborg efter att betalstationerna tagits i bruk. En del av de åkare som förut valde att köra på natten kan ha börjat passera staden dagtid istället.
  – Det skulle kunna förklara en del av de ökade föroreningshalterna på morgonen, säger Karin Björklind.

Något som är helt säkert är att trängselskatten har minskat just trängseln. Restiderna har blivit dramatiskt mycket kortare, framförallt på de tungt belastade infartslederna till Göteborg från Kungälv i norr och Kungsbacka i söder.
  – Medianrestiden har minskat från 25 till 14 minuter mellan Kungälv och Tingstadsmotet i högtrafik på morgonen. Det är också mindre variationer i restid och lättare att lita på att bussarna kommer i tid, till exempel, säger Karin Björklind. 

Totalt har trafiken minskat med knappt tio procent jämfört med hur det såg ut före 2013. Störst minskning syntes direkt efter trängselskatten infördes, sedan dess har trafiken börjat öka igen. När Trafikverket gjorde sin prognos över skattens långtidseffekter räknade man istället med en minskning på mellan 15 och 20 procent.

Eric Öbo
eric.obo@sap.se

 

S: Ingen höjd skatt i Göteborg

Om trängselskatten släcks ned i Göteborg skulle nära hälften av finansieringen av det Västsvenska paketet försvinna. I nuläget finns inget alternativ som skulle kunna dra in de 14 miljarder som behövs.  
  – Jag kommer aldrig ställa mig bakom att göteborgarna skulle betala detta via skattsedeln. Det hade varit fruktansvärt orättvist, säger Johan Nyhus (S), trafikkommunalråd i Göteborg.

I söndagens folkomröstning blev det ett nej till fortsatt trängselskatt i Göteborg. Valdeltagandet var drygt 70 procent, varav nästan 57 procent röstade nej.
  – Det var ett tydligt besked. Nu ska vi gå vidare och diskutera med de andra avtalsparterna i Västsvenska paketet. Men det får vänta tills de politiska majoriteterna är klara, säger Nyhus.

Ser du något alternativ till trängselskatten?
  – Det skulle vara ohemult att lägga kostnaden på Göteborg. Inte ens hälften av dem som passerar betalstationerna är göteborgare. Då får man hitta en bredare skattebas. Men en sådan lösning måste kombineras med åtgärder som minskar trängseln och förbättrar klimatet.

Hur känner du nu?
  – Jag är besviken. Samtidigt har det blivit tydligt hur dåligt informerade många människor är. Det gäller inte bara folkomröstningen utan många frågor. Det räcker inte med att media rapporterar, det finns göteborgare som inte tar del av media överhuvudtaget. Om vi kan fortsätta styra staden ska jag försöka göra något åt det.

Nätverket Ja till trängselskatt kritiserar de politiska partierna för att ni inte lyfte frågan tillräckligt i valrörelsen?
– Jag håller delvis med, men S ville  i alla fall diskutera frågan. Det kan man inte säga om de borgerliga.

Vad tycker du om GTs agerande?
– (Paus) Jag brukar inte kommentera enskilda tidningars agerande. Men jag tycker att det är märkligt att de inte granskar fakta de presenterar.

Eric Öbo
eric.obo@sap.se 

 

 

 

 

 

 

 

Information prenumeranterSenasteNummer