Gör det lönsamt att ta klimatansvar

Debatt 170309
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Gör det lönsamt att ta klimatansvar
Låt alla som orsakar utsläpp av koldioxid betala för det och fördela sedan dessa intäkter lika mellan människor. Det skulle göra det lönsamt att leva på ett sätt som inte bidrar till att höja jordens medelteperatur. Det föreslår Birgitta Glada från organisatinen Klimatsvaret.

Den globala uppvärmningen pågår för fullt. Vi har redan börjat se störningar i vattenförsörjning, jordbruk, matpriser, översvämningar, orkaner och andra hot mot grundläggande behov.

 

Klimatfrågan är en överlevnadsfråga. Det är samtidigt hoppfullt att utvecklingen av lösningar och alternativ till fossila bränslen fortsätter att gå framåt. Här ligger Sverige redan i framkant. Men än så länge har lösningarna inte i tillräckligt stor skala påverkat problemet, det vill säga utsläppen av koldioxid.

 

Ekonomerna säger att utsläppen måste bli dyrare. En höjd koldioxidskatt vore den naturliga lösningen, men våra politiker är rädda att tappa allmänhetens stöd ifall de ens skulle diskutera en sådan.

 

Klimatsvaret är en folklig lobbyorganisation. Vi driver en möjlig lösning på detta dilemma. Vårt förslag är en stigande avgift på fossila bränslen, där statens hela intäkt delas ut i lika stora delar till befolkningen.

 

Fossila bränslen står för majoriteten av de totala utsläppen av växthusgaser. Vi har redan en koldioxidskatt på fossila bränslen och den fungerar i stort sett bra. Forskning kring olika länders koldioxidskatter visar att bränsleförbrukningen på lång sikt hänger tätt samman med priset.

 

Klimatsvarets förslag har en stor chans att vinna ett brett folkligt och politiskt stöd. Förslaget gör det möjlig ha ett högt pris på koldioxid. När man lägger en avgift på fossila bränslen och betalar ut intäkterna oavkortat i lika delar till befolkningen, då kommer strax över hälften av befolkningen upptäcka att kostnadshöjningen blir mindre än utdelningen. I och med att hushåll med lägre inkomster ofta har lägre utsläpp blir också förslaget ekonomiskt utjämnande.

 

Två procent av Sveriges befolkning bor i glesbygd, det vill säga att de har minst 45 minuters bilresa till närmaste tätort. Till dessa personer kan man som kompensation ge ut dubbel utdelning.

 

Görs utdelningen till lönekontot en gång per månad blir den dessutom tydligt märkbar. De hållbara företagen får konkurrensfördelar vilket gör att deras varor och tjänster utvecklas och går ner i pris. Det ska löna sig att leva miljövänligt och kosta att förorena.

 

För att få igenom detta behöver vi skapa en stark politisk vilja. Klimatsvaret jobbar för att stärka medlemmarnas förmåga att utöva sitt personliga och politiska inflytande. Klimatsvaret har sitt ursprung i en amerikansk förlaga som heter Citizens Climate Lobby, CCL. CCL har på bara några års tid vuxit till över 300 lokalgrupper i USA. I Sverige har vi funnits i två år och har sex lokalgrupper.

 

Vi har alla väldigt mycket att vinna på att skapa en utveckling med hållbar tillväxt, inte minst de som får ta över världen vi lämnar efter oss. Vi behöver komma vidare med denna utveckling genom att konkretisera vilka politiska styrmedel vi kan få politiskt samarbeta och folklig acceptans kring.

 

Att höja priset på utsläpp är ett väl beprövat och effektivt sätt att förebygga utsläpp. Förslaget vi presenterar har dessutom en enkel tydlig pedagogik, och allmänheten märker mycket tydligt att de får något tillbaka.

 

Birgitta Glada, Kortedala

Klimatsvaret

 

Information prenumeranterSenasteNummer