Ny S-lokal utestänger funktionshindrade

Debatt 170328
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Ny S-lokal utestänger funktionshindrade
Socialdemokraternas nya partilokal i Kungälv är inte tillgänglig för personer med funktionshinder. Det är diskriminering. Hur tänkte man när man bytte lokal? Det undrar Lars-Gunnar Andersson.

Varför har Socialdemokraterna bytt partilokal till en lokal som inte är tillgänglig för funktionshindrade när man hade en som fungerar bra? Socialdemokraterna i Kungälv hade en bra partilokal på Utmarksvägen som var anpassad och sedan byter man till en lokal som ligger vid Älvmagasinet på Strandgatan 2 i Kungälv.

 

Till råga på allt så finns det inga handikapparkeringar. Om man har ett funktionshinder så behöver man parkera så nära som möjligt, men det funkar inte i dag. Det finns heller inga dörröppnare varken till entrédörren eller till hissdörren.

 

Om det blir en riktig vinter med halka så ska man över den stora bulan utanför huset. Det är ett av världens största hinder. Med en manuell rullstol blir det inte lätt. Den nya partilokalen ligger otillgängligt och bedrövligt illa till.

 

Jag skulle vilja säga: hur tänkte man när man flyttar till en annan lokal utan att se om det är tillgängligt för funktionshindrade eller inte. Det hade varit bra som det var utan att byta lokal. Här känner man sig inte välkommen. Man är utestängd igen. För andra gången vill nog inte Socialdemokraterna ha en funktionshindrad i partiet. Det blir för jobbigt för partiet. Detta är i högsta grad diskriminering.

 

Lars-Gunnar Andersson

S-demokrat, Kungälv 

 

Svar: Självklart ska lokalen vara tillgänglig

 

För både det nya S-disriktet i Göteborgsområdet och för S i Kungälv är det viktigt att se till att den nya partilokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. De brister som finns i dag har organisationerna påtalat för hyresvärden. Det svarar Catrin Wikblad och Maria Steen. 

 

När det blev klart att partidistrikten skulle omformas tillsattes en grupp med representanter från olika arbetarekommuner i det nya distriktet, Göteborgsområdet. Den gruppen tittade på olika tänkbara lokaler utifrån en kravlista, där tillgänglighet var ett absolut krav. Vi tittade även på möjligheterna att dela lokaler med andra, så både ABF och arbetarekommuner har varit med och tittat på olika lokaler.

 

Till slut föll valet på lokalen i Kungälv, dit det går att ta sig kommunalt, det är gott om parkeringsplatser utanför, det finns ett större och ett mindre konferensrum i lokalen och det fanns möjlighet att få plats med flera organisationer. Lokalen ligger en trappa upp men det finns en hiss.

 

För både Kungälvs arbetarekommun och Göteborgsområdets partidistrikt finns det stora vinster med att dela lokal med varandra, men även att finnas på samma plats som ABF Sydvästra Götaland. För Kungälvs arbetarekommun var det självklart att dela lokal med partidistriktet när det blev klart att expeditionen skulle hamna i Kungälv. Det viktiga för arbetarekommunen var möjligheten att dela hyra med fler organisationer, lokalanvändning, personer på plats vardagar och kunna öka samarbetet.

 

Vi har försökt tänka på allt väsentligt och kan konstatera att det inte är helt okomplicerat att flytta in i nya lokaler. ABF, som är en av de vi delar lokal med i dag, har en person med ansvar för tillgänglighetsfrågor och vi jobbar aktivt för att göra vår lokal tillgänglighetsanpassad för alla.

 

Kungälvs arbetarekommun har varit tydlig mot partidistriktets styrelse att lokalerna måste vara anpassade så att samtliga medlemmar kan besöka lokalerna. Kontakt med hyresvärden har sedan tidigare tagits om att det måste finnas dörröppnare till både dörrar och hiss, och vi har tagit upp frågan om handikapparkering.

 

Den stora bulan går tyvärr inte att rå på, då det är ett översvämningsskydd för att skydda huset mot älvens högvatten. Vi tar tacksamt emot synpunkter och åsikter för att kunna förbättra tillgängligheten. Vår absoluta ambition är självklart att alla ska kunna komma till oss och känna sig välkomna och vi jobbar hårt på att se till att de anpassningar som ännu inte är färdigställda blir det så snart som möjligt.  
 

Catrin Wikblad

försteombudsman, Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

Maria Steen

ordförande, Socialdemokraterna i Kungälv

 

Bild: Socialdemokraterna i Göteborgsområdet

 

Fotnot: Efter att svaret skrevs har Maria Steen avgått som ordförande för S i Kungälv.

 

 

 

Information prenumeranterSenasteNummer